Bc. Michaela Vlčková

Diplomová práce

Expression of Politeness in Selected Presidential Interviews

Expression of Politeness in Selected Presidential Interviews
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou televizních politických rozhovorů vybraných prezidentů Spojených států amerických. Práce zkoumá výskyt a užití zdvořilostních strategií těchto prezidentů, následně kvantifikuje a projednává o jejich charakteristických vzorcích. Teoretická část představuje témata související s charakteristikou politického rozhovoru jako žánru v kontextu politického diskurzu. Typologie …více
Abstract:
This diploma thesis reports on the analysis of a representative sample of televised political interviews of selected presidents of the United States of America. The paper examines the occurrence and usage of the politeness strategies of these presidents, quantifies them, and discusses their characteristic patterns. The theoretical part presents topics related to the characteristics of the political …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ze7ws/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Dr. hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Heisig, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina (jednooborové)