Bc. Jakub PALEČEK

Diplomová práce

Analýza metafor jako univerzální nástroj? Přenesené významy v textových analýzách

Analysis of metaphors as a universal tool? Transferred meanings in text analysis.
Anotace:
Základním tématem této práce je možnost využití textové analýzy přenesených významů v politologii se zaměřením na specifický nástroj sociálněvědního výzkumu, analýzu metafor. V práci se snažím jak o metodologickou reflexi tohoto instrumentu, tak o reflektování samotného konceptu metafory v souvislosti s politologickým výzkumem. Konkrétním výzkumným problémem je otázka univerzality analýzy metafor. …více
Abstract:
The basic theme of this work is the possibility of using textual analysis of transferred meanings in political science with a focus on a specific tool of social science research, metaphor analysis. In my work I try to reflect on the methodological reflection of this instrument and on the reflection of the concept of metaphor in connection with political research. A particular research problem is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALEČEK, Jakub. Analýza metafor jako univerzální nástroj? Přenesené významy v textových analýzách. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma