Theses 

Zadluženost rozvojových zemí - faktory, příčiny, důsledky, řešení – Ing. Monika Jamborová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Monika Jamborová, Ph.D.

Disertační práce

Zadluženost rozvojových zemí - faktory, příčiny, důsledky, řešení

The Sustainability of Developing Countries' Sovereign Debt'

Anotace: Předložená práce se zabývá problematikou zadluženosti nejméně vyspělých zemí a její udržitelnosti. Klade si za cíl posoudit závažnost současné zadluženosti a pravděpodobnost, se kterou může v budoucnu způsobit problémy se splácením právě v kontextu nejméně vyspělých rozvojových zemí. K tomuto cíli směřuje prostřednictvím hledání faktorů zadluženosti – analýzou vývoje zadluženosti rozvojových zemí v posledních třech dekádách. Posléze se práce zabývá problematikou toho, kdy je zadluženost ještě udržitelná z pohledu ekonomické teorie a vyvíjí nástroje, které jsou poté aplikovány na hospodářskou realitu nejméně vyspělých, nejvíce zadlužených zemí. Z výsledků nicméně vyplývá, že „tradiční“ nástroje dluhové udržitelnosti nejsou v kontextu těchto zemí vypovídající a proto práce následně vyvíjí „alternativní“ metody posouzení udržitelnosti dluhu. Aplikací těchto alternativních nástrojů poskytuje práce přehled posuzovaných zemí z pohledu pravděpodobnosti návratu dluhových problémů v budoucnosti.

Abstract: The thesis focuses on the indebtedness of least developed countries. It aims to assess the sustainability of the current sovereign debt of the heavily indebted poor countries and estimate the probability of recurrent debt crises in the future. The thesis first identifies factors of indebtedness through the analysis of the sovereign debt of developing countries in the last three decades. It then moves to the debt sustainability in the theoretical viewpoint and develops tools to assess the current debt situation of the heavily indebted poor countries. As it subsequently turns out, the application of „standard“ tools in the context of the least developed countries does not yield optimal debt sustainability evaluation results. „Alternative“ tools are therefore then developed to better suit the specifics of these countries. By applying this „alternative“ debt sustainability method the thesis presents a scale of countries according to the probability of debt distress in the future.

Klíčová slova: Nejméně vyspělé země, vnější a vnitřní udržitelnost zadluženosti, dluhové indikátory Least developed countries, external and internal sustanability of debt, debt indicators

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc., doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc., prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:31, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz