Bc. Nicol Šlamborová

Master's thesis

Strategické plánování ve správním obvodu ORP Kladno

Strategic planning in the administrative district of ORP Kladno
Anotácia:
Tématem diplomové práce je Strategické plánování ve správním obvodu ORP Kladno. Cílem práce je poté posoudit strategické plánování ve správním obvodu ORP Kladno a následně stanovit doporučení pro možné zkvalitnění současného Strategického plánu. Jsou stanovena především doporučení, která pomohou zefektivnit aktivity města a jejich zaměstnanců vedoucí k tomu, aby se co nejvíce zkvalitnil proces tvorby …viac
Abstract:
The topic of the thesis is Strategic planning in the administrative district ORP Kladno. The aim of the thesis is to assess the strategic planning in the administrative district ORP Kladno and then to set recommendations for possible improvement of the Strategic Plan. In particular, recommendations are set to help streamline the activities of the city and its employees to maximize the quality of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS