Joseph K'ekuboni Malongwe, Ph.D.

Disertační práce

Photophysical and Chemical Properties of Organic Pollutants on the Ice Surface

Photophysical and Chemical Properties of Organic Pollutants on the Ice Surface
Anotace:
Fyzikálně-chemické chování a procesy vybraných organických sloučenin, například benzenu, naftalenu, anisolu, 1,1-difenylethylenu a pyrenu, na povrchu ledu byly studovány v této práci. V první části, experimentálně-výpočetní přístup byl použit ke studiu spektroskopických vlastností benzenu, naftalenu a anisolu na rozhraní vzduch-led při různých teplotách a v kapalných vodných roztocích. V případě benzenu …více
Abstract:
Physicochemical behavior and processes of selected organic compounds, such as benzene, naphthalene, anisole, 1,1-diphenylethylene, and pyrene deposited on the ice surface, were investigated for this work. In the first part, a combined experimental and computational approach was used to study the spectroscopy properties of benzene, naphthalene, and anisole at the air–ice interface in the selected temperatures …více
Abstract:
their corresponding higher ozone partitioning coefficient were suggested to be responsible for their apparent ozonation rates at lower temperatures. The increasing number of reactive sites must be related to the fact that organic molecules are displaced more to the top of a disordered interface (quasi-liquid) layer on the ice surface which makes them more accessible to the gas-phase reactants.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D., doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc., Dr. Crispin Halsall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta