Bc. Andrea Lábadiová

Diplomová práce

The Main Elements Which Led to Donald Trump's Presidential Victory

The Main Elements Which Led to Donald Trump's Presidential Victory
Anotace:
Tato diplomová práce se pokouší vysvětlit hlavní elementy ve zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem Spojených států a jejich důležitosti v tomto procesu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zaměřuje na kampaň Donalda Trumpa, zejména na jeho kontroverzní rétorikou proti politickému establishmentu a jeho působením na vztek a strach svého publika. Tato část se také zabývá nárustem potřeby …více
Abstract:
This master’s thesis attempts to explain the main elements in Donald Trump becoming the 45th president of the United States and their significance in the process. The thesis is divided into three main parts. The first part focuses on Donald Trump’s campaign, mainly on his controversial anti-establishment rhetoric with appeals to anger and fear of his audience. It also deals with the rise of desire …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta