Bc. Petra Mertová

Master's thesis

Znalosti sester v oblasti monitorace hemodynamiky v intenzivní péči

Knowledge of general nurses in the field of hemodynamic monitoring in intensive Care
Abstract:
Úvod: Diplomová práce mapuje problematiku monitorace hemodynamiky v intenzivní péči. Cílem bylo zjistit úroveň znalostí, názory a preference všeobecných sester v oblasti monitorace hemodynamiky na svém pracovišti. Metody: Empirická část byla realizována pomocí kvantitativního průzkumu pomocí metody dotazníkového šetření. Dotazník byl proveden na oddělení JIP a ARO ve třech nemocnicích na Moravě. Celkem …more
Abstract:
Background. The thesis maps the issue of hemodynamic monitoring in intensive care. The aim was to identify the level of knowledge, opinions and preferences of ge-neral nurses in the field of haemodynamic monitoring at their workplace. Methods. The empirical part was realized using the quantitative survey using the questionnaire survey technique. A questionnaire survey was conducted at the ICU department …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2021
  • Supervisor: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta