Bc. Zuzana Kalivodová

Bachelor's thesis

Odpisy z pohľadu zákona o dani z príjmov

Denomination under the Law about Income Taxes
Abstract:
The aim of this thesis is an analysis of tax depreciation in the Slovak Republic and from a historical perspective, but especially the analysis of the current relationship and is focused on the issue of taxes from income tax. This work is composed of three parts. The first chapter focuses on income tax of individuals, the second chapter we put into the issue of tax depreciation in terms of the Law …viac
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je analýza daňových odpisov na území Slovenskej republiky a to z historického hľadiska, ale najmä analýza súčasného právneho vzťahu a zároveň je zameraná na problematiku daní z príjmov fyzických osôb. Táto práca je zostavená z troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na daň z príjmov fyzických osôb, druhá kapitola nás uvedie do problematiky daňových odpisov z pohľadu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedúci: JUDr. Jana Šimonová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Ing. Lucia Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK