Jakub Novák

Diplomová práce

Návrh úprav na křižovatce 17. listopadu - K Myslivně - nábřeží SPB v Ostravě

Proposal of Modifications on Intersection 17. listopadu - K Myslivne - nabrezi SPB in Ostrava
Anotace:
NOVÁK, Jakub. Návrh úprav na křižovatce 17. listopadu - K Myslivně - nábřeží SPB v Ostravě. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební 2017, 74 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Cílem práce je analyzovat bezpečnost silničního provozu na křižovatce 17. Listopadu – K Myslivně – nábřeží SPB v Ostravě – Porubě a vhodnost současného uspořádání. V úvodní části se nachází …více
Abstract:
Novák, Jakub. Proposal of Modifications on Intersection 17. listopadu – K Myslivne – nabrezi SPB in Ostrava. Diploma´s thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2017, 74 p. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. The aim of the work is to analyze road safety at the intersection 17. listopadu – K Myslivne – nabrezi SPB in Ostrava and the adequacy of current arrangements. In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Petr Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava