Theses 

Sociální komunikace v podnikání – Jana KNETIG

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Jana KNETIG

Bakalářská práce

Sociální komunikace v podnikání

Social communication in business activities

Anotace: Bakalářská práce se zabývá komunikací v podnikání. Cílem bakalářské práce bylo shrnout zásadní teoretická východiska vztahující se k tomuto tématu a zjistit na jaké úrovni je komunikace v podnikatelské praxi. Práce popisuje obecné poznatky o komunikaci, v dalším se zaměřuje na komunikaci v podnikatelské praxi, s důrazem na vyjednávání, uzavírání dohod, získání a udržení důvěry zákazníka. Závěr práce je věnován výzkum manažerské komunikace a jeho vyhodnocení.

Abstract: The batchelor thesis deals with communication in business. The aim of this thesis was to summarize the essential theoretical background relating to this topic and to find out at what level is communication in business praktice. This thesis describes a general knowledge about communication, in another focuses on communication in business practice, with emphasis on negotiations, finalizing agreements, obtaining and maintaining consumer confidence. The conclusion of the thesis is devoted to research on managerial communication and its evaluation.

Klíčová slova: Bariéry v komunikaci, důvěra zákazníka, efektivní komunikace, interpersonální komunikace, jednání v komunikaci, komunikátor, komuniké, komunikační dovednost, komunikační gramotnost, komunikační kompetence, komunikace vnější, komunikace vnitřní, neverbální komunikace, obchodní komunikace, podnikání, podnik sociální komunikace, verbální komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Sýkora

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23549 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KNETIG, Jana. Sociální komunikace v podnikání. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz