Theses 

A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s. – Lenka Trávníčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Lenka Trávníčková

Bakalářská práce

A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s.

A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s.

Abstract: The main aim of this bachelor's thesis is a competitiveness analysis of a new product of Škoda Auto a.s., Škoda Karoq. From the analyses, recommendations on improving its position on the market are suggested. This thesis is divided into two sections. The first part is theoretical where terminology of competition and competitiveness, and related marketing analyses are explained. At the beginning of the practical part, the company is introduced. Then the thesis continues with an analysis of Škoda Karoq, and it is followed by competitor analysis according to marketing mix. Then benchmarking, S-W analysis, PEST analysis, O-T analysis, and Porter's five forces analysis are performed. At the end of the practical part, recommendations for improving competitiveness of Škoda Karoq are proposed. Two interviews with owners of Škoda Karoq are also a part of this bachelor's thesis.

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti nového produktu Škody Auto a.s., Škody Karoq. Na základě analýzy jsou poté navržena doporučení pro zlepšení pozice na trhu. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části je vysvětlena terminologie týkající se oblasti konkurence a konkurenceschopnosti, a souvisejících marketingových analýz. V úvodu praktické části je představena společnost. Dále práce pokračuje analýzou Škody Karoq. Následuje analýza konkurence podle marketingového mixu. Dále je vypracován benchmarking, S-W analýza, PEST analýza, O-T analýza, a Porterova analýza pěti sil. Na konci praktické části jsou navržena doporučení pro zlepšení konkurenceschopnosti Škody Karoq. Součástí práce jsou také dva rozhovory s vlastníky Škody Karoq.

Keywords: Benchmarking, konkurence, konkurenceschopnost, marketingový mix, analýza konkurentů, SWOT analýza, PEST analýza, Porterova analýza pěti sil

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49345 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Trávníčková, Lenka. A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz