Ing. Petra Kulhanová

Bachelor's thesis

Osobnosti lesnického řemesla – soubor publicistických rozhovorů do odborného časopisu Lesnická práce

Forestry craft personalities – a set of journalistic interviews for specialized journal Lesnická práce
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření souboru publicistických rozhovorů s osobnostmi lesnického oboru do odborného časopisu pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi Lesnická práce. V teoretické části je vymezen pojem odborné periodikum, odborný a publicistický funkční styl a žánr publicistické interview. Další část bakalářské práce se věnuje metodologii a použitým výzkumným metodám. Empirickou část …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is making a collection of journalistic interviews with personalities from the field of forestry for Lesnická práce journal. The theoretical part defines the terms professional journal, professional and journalistic functional style and the genre of interview. Another part of the bachelor thesis deals with methodology and used research methods. The empirical part consists …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Journalism