Bc. Pavlína Majtánová

Diplomová práce

Controlling, manažerský nástroj usnadňující řízení projektu

Controlling a Management Tool to Facilitate the Management of the Project
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou začlenění controllingu jako podpůrného nástroje při řízení projektů. Práce analyzuje vývoj controllingu a jeho využití v projektovém řízení, a následně vymezuje jednotlivé typy přeměn obchodních společností, které umožňují české právní předpisy. Dílčím cílem diplomové práce je analýza projektu přeměny rozdělení odštěpením u vybrané společnosti ve všech fázích …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of controlling integration as a support tool for project management. It analyses the development of control and its use in project management. Also, it defines different types of business change allowed by Czech legislation. One of the main objectives is analysing the project that deals with a business change caused by the spin-off of a selected company. It captures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B