Freddy Manuel Báez López

Diplomová práce

Control Design of the Hydraulic Drive using the 2-DOF PID Controller

Control Design of the Hydraulic Drive using the 2-DOF PID Controller
Anotace:
The use of the 2DOF PID controller for the control of the position of the linear hydraulic drive and the velocity of the rotary hydraulic drive is the main aim of this project. The comparison with the traditional PID controllers is another of the goals of this project. The comparison is done by the criteria: relative overshoot, settling time and ITAE error, to observe the ability to control process …více
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je použití PID regulátoru s dvěma stupni volnosti (2 DOF), pro řízení polohy lineárního hydraulického pohonu a rychlosti rotačního hydraulického pohonu. Mezi cíle této práce patří srovnání s tradičními PID regulátory. Porovnání je provedeno podle následujících kritérií: relativní překročení, doba usazení a ITAE error, pozorování schopnosti řídit výstup procesu y(t …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2020
  • Vedoucí: Petr Noskievič
  • Oponent: Vladimír Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program:
Mechatronika