Bc. Daniela Vranovská

Master's thesis

Ortografie tisku Brus jazyka českého (1667) od Jiřího Konstance

The Orthography of Brus jazyka českého (1667) by Jiří Konstanc
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá ortografií tisku Brus jazyka českého, který sepsal jezuitský kněz Jiří Konstanc. Text vyšel nákladem jezuitské akademické tiskárny v roce 1667. Ve své gramatice Jiří Konstanc zachycuje obraz češtiny tzv. střední doby. Při formulování vlastních pouček přihlíží k úzu veleslavínské češtiny, pokud však tento úzus považuje za zastaralý, formuluje svá vlastní pravidla …more
Abstract:
This Master´s Diploma Thesis focuses on a Baroque grammar with the title Brus jazyka českého and its orthography. The author was a Jesuit monk Jiří Konstanc. This linguistic work of his was published by the Jesuit academic printing office in 1667. In the book Jiří Konstanc provides a depiction of the Czech language in the Baroque period. While formulating his own rules, Konstanc considers the language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta