Veronika Honsová

Diplomová práce

Projektové řízení v konkrétní společnosti - agilní vs. tradiční přístupy

Project management in selected company - Agile vs. traditional approaches
Anotace:
Cílem práce je porovnat tradiční a agilní přístupy k řízení projektů, analyzovat konkrétní projekty ve vybrané společnosti a navrhnout doporučení pro společnost při implementaci agilních a tradičních přístupů. Práce je zaměřena na prostředí řízení IT projektů, specificky na projekty v oblasti vývoje SW produktů a služeb. Teoretická část je věnovaná problematice projektového řízení a charakteristice …více
Abstract:
The aim of the study is to compare traditional and agile approaches to project management, analyze particular projects in selected company and propose recommendations for t for implementing agile and traditional approaches. Thesis is focused on IT project management, specifically in in the field of developing software products and services. The theoretical part is devoted to project management and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Lenka Švecová
  • Oponent: Pavla Jeránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39616