Jitka Buličková

Bakalářská práce

Agilní metody řízení kulturních projektů

Agile project management in cultural project
Anotace:
Bakalářská práce Agilní metody řízení kulturních projektů pojednává o využití agilních metod v kulturních projektech. Agilní metody, původně vytvořené pro vývoj softwaru, dnes nachází využití v různých projektech. Proto se práce zabývá shrnutím možností aplikace právě v kulturním prostředí. V první části práce je popsán rozdíl mezi tradičním a agilním řízením a definice metod Scrum a Kanban. Následuje …více
Abstract:
The bachelor thesis Agile project management in cultural projects deals with use of agile approaches in the context of cultural projects. Agile methodologies originally utilized in software development, are now used in number of various projects. That is why this thesis is aimed towards analyzing possibilities of applying these methodologies in cultural projects. First part describes the difference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Ježková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/xgf85/