Martin Kukač

Diplomová práce

Tvorba systémů pro podporu rozhodování s použitím prostředků MS Office

Decision support systems design in the Microsoft Office environment
Anotace:
Hlavním tématem práce je problematika tvorby systémů pro podporu rozhodování v prostředí aplikací Microsoft Excel a Microsoft Access programátorem nebo pokročilým uživatelem. Práce poskytuje základní teorii principů systémů pro podporu rozhodování a jejich historii. Práce vysvětluje technologie zastřešující sadu Microsoft Office a následně jejich prostřednictvím vytváří sadu základních technických …více
Abstract:
The main topic of this thesis is design and implementation of decision support systems in the environment of Microsoft Excel and Microsoft Access by a programmer or advanced user. The thesis provides basic theory regarding principles and the history of decision support systems. The thesis explains technologies that are the backbone of Microsoft Office suite and applies these technologies to create …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: Stanislava Mildeová
  • Oponent: Radim Brixí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34395