David Klepáček

Bakalářská práce

Návrh na optimalizaci informačního systému pro podporu projektového řízení

Design of optimization of enterprise Information system supporting project management
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Návrh na optimalizaci informačního systému pro podporu projektového řízení“ je návrh a realizace vylepšení informačního systému ve vybrané IT organizaci. Teoretická část práce popisuje využité nástroje a teorii projektového řízení zejména na poznatky využité při samotné implementaci systému. Praktická část popisuje finální návrh vylepšení informačního systému, který byl …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Design of optimization of enterprise Information system supporting project management” is to design and implement an improvement of an information system in a selected IT company. The theoretical part describes used tools and the theory about project management focused on parts used in the final implementation of the system. The practical part describes the final design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Vrchlabský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta