Lucie SMÉKALOVÁ

Bakalářská práce

Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs

Tax aspects of insolvency proceedings with a focus on bankruptcy
Anotace:
Moje bakalářská práce nese název "Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs". Konkursní řízení je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka, kdy je insolvenčním správcem zpeněžována jeho majetková podstata a získané finanční prostředky jsou následně použity k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Okamžikem prohlášení konkursu přechází na insolvenčního správce veškerá oprávnění …více
Abstract:
My bachelor thesis is named "Tax aspects of insolvency proceedings with a focus on bankruptcy". Bankruptcy proceeding is one way of solving the debtor's bankruptcy, which is liquidating its insolvency administrator of the estate and raised funds are subsequently used to satiry registered creditors. At the moment of declaration of bankruptcy passes to the bankruptcy trustee all the rights to dispose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMÉKALOVÁ, Lucie. Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/