Bc. Andrea Papančevová

Bakalářská práce

Preeklampsie v intenzivní péči se zaměřením na rizikové faktory

Preeclampsia in the intensive care unit with focus on the risk factors
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou preeklampsie a rizikovými faktory, které mohou zvyšovat pravděpodobnost jejího vzniku v těhotenství. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části popisuje typy hypertenzních onemocnění v graviditě včetně správného monitorování krevního tlaku. Ve druhé kapitole je popsána definice preeklampsie, její rozdělení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematics of preeclampsia and the risk factors that can lead to a higher probability of its development during pregnancy. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The first chapter of the theoretical part speaks of different types of hypertensive diseases of pregnancy, including correct blood pressure monitoring. The second chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Petr Janků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka