Theses 

Specifika mezinárodního obchodu s uměním – Mgr. et Mgr. Anna Jaegerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. Anna Jaegerová

Diplomová práce

Specifika mezinárodního obchodu s uměním

The Specifics of the International Trade with Arts

Anotace: Tato diplomová práce má za cíl analyzovat specifické právní otázky týkající se mezinárodního obchodu s uměním. Zaměří se především na problémy, které by měla potenciální strana soukromoprávního vztahu s mezinárodním prvkem vzít v úvahu, při uskutečňování transakcí, jejichž předmětem je výtvarné umění, a poukáže na nejtypičtější případy rizik, které při těchto transakcích nastávají. Práce se bude věnovat zvláštnostem přeshraniční koupě umění, kterými jsou především vývozní a dovozní omezení, kontrola autenticity, ověřování provenience a autorská práva.

Abstract: This diploma thesis will attempt to analyze some of the most pertinent legal issues surrounding the international trade in fine art. It will focus on the main issues that should be considered by a potencial party to a private law relationship with an international element in transactions concerning art, as well as on pointing out the most typical risks that arise from these transactions. The thesis will cover the peculiarities of cross-border purchase of art, chiefly, restrictions on exports and imports, verification of authenticity, investigation of provenance and establishment of copyright.

Klíčová slova: kulturní statky, umění, mezinárodní trh s uměním, mezinárodní koupě umění, dovozní a vývozní omezení, autentizace, provenience, autorská práva, odměny za opětný prodej, cultural goods, art, international art market, international art purchases, import and export restrictions, authentication, provenance, copyright law, resale royalties

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz