Alica Staňová

Bakalářská práce

Interná a externá komunikácia v podnikateľských subjektoch

Internal and External Communication in the Business Sphere
Abstract:
The aim of this thesis is not only specification of theoretical basis needed to processing of this thesis but the aim is also to analyse communication problems and the description of effective communication technique in relation to external business subject. The thesis is divided in to the three chapters. First chapter creates theoretical starting points to describe the communication, its definition …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je, nie len vyšpecifikovanie teoretických základov potrebných pre spracovanie tejto témy ale aj analýza komunikačných problémov a popis metódy efektívnej komunikácie vo vzťahu k externému podnikateľskému subjektu. Práca je rozčlenená v troch kapitolách, kde prvú z nich tvoria teoretické východiská popisujúce komunikáciu, jej definíciu a členenie. Druhá kapitola pozostáva zo získavania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Milan Hudec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře