Matěj SIDUNOV

Bakalářská práce

Vliv výšky chodidla při obloukovém kopu v Taekwondu na kolenní kloub stojné dolní končetiny.

Influence of height of foot during roundhouse kick in Taekwondo on knee joint of support limb.
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv výšky chodidla při obloukovém kopu v taekwon-do na kinetiku a kinematiku kolenního kloubu stojné dolní končetiny. Studie se zúčastnili dva subjekty, kteří mají dlouholeté zkušenosti s bojovými sporty. Zkoumali se zde úhel a moment ve frontální rovině a vertikální reakční síla podložky v kolenním kloubu stojné dolní končetiny. K analýze dat byl použit program …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to find the influence of the height of a foot during the roundhouse Taekwondo kick on the kinetics and kinematic of a knee joint of supporting leg. The roundhouse kick was preformed to head and chest. The study was carried out by two subjects, who have experience in combat sports for many years. We studied the angle and moment of the knee joint in frontal level as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIDUNOV, Matěj. Vliv výšky chodidla při obloukovém kopu v Taekwondu na kolenní kloub stojné dolní končetiny.. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - občanská výchova