Bc. Jindřich WOLF

Diplomová práce

Řízení kolaborativních multi-agentních dynamických systémů

Control of collaborative multi-agent dynamical systems
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problémem řízení multi-agentních systémů. Cílem je ukázat, jak u takových systémů zajistit stabilitu pomocí správného propojení dílčích agentů a následně navrhnout řízení, skrz které je možné klást na celý systém nároky z hlediska formace či následování trajektorie. Pro lineární systémy vyšších řádů je dále ukázáno, jak je současně stabilizovat pomocí stavové zpětné vazby …více
Abstract:
This master's thesis studies the problem of multi-agent collaborative control. The aim is to show how to ensure the stability through a suitable connection of individual agents, followed by designing control that put the requirements on the whole system. For the higher-order linear systems, it is shown how to stabilize individual agents by the state feedback that leads to designing the control for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jana Königsmarková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOLF, Jindřich. Řízení kolaborativních multi-agentních dynamických systémů. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/