Bc. Kristýna Červinková

Bachelor's thesis

Analysis of a professional vocabulary taught in ESP lessons at secondary schools

Analysis of a professional vocabulary taught in ESP lessons at secondary schools
Abstract:
Práce se zabývá specifickou slovní zásobou, která je součástí výuky angličtiny na vybraných středních školách v Brně. Teoretická část se zaměřuje na analýzu slovní zásoby, přičemž největší prostor je věnován metodám tvoření slov jako prostředku obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba je rozdělená do čtyř podkategorií, které odpovídají tématickým zaměřením angličtiny pro specifické účely. Jedná se …more
Abstract:
The thesis analyses the vocabulary of English for Specific purposes, which is part of the school curricula at chosen secondary schools in Brno. The work provides insight into the nature of the current state of ESP in the Czech Republic, evaluates materials that are part of the ESP courses at secondary schools and compares them with online courses designed in a given field of ESP. The research deals …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta