Bc. Kristýna Červinková

Bachelor's thesis

Analysis of a professional vocabulary taught in ESP lessons at secondary schools

Analysis of a professional vocabulary taught in ESP lessons at secondary schools
Anotácia:
Práce se zabývá specifickou slovní zásobou, která je součástí výuky angličtiny na vybraných středních školách v Brně. Teoretická část se zaměřuje na analýzu slovní zásoby, přičemž největší prostor je věnován metodám tvoření slov jako prostředku obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba je rozdělená do čtyř podkategorií, které odpovídají tématickým zaměřením angličtiny pro specifické účely. Jedná se …viac
Abstract:
The thesis analyses the vocabulary of English for Specific purposes, which is part of the school curricula at chosen secondary schools in Brno. The work provides insight into the nature of the current state of ESP in the Czech Republic, evaluates materials that are part of the ESP courses at secondary schools and compares them with online courses designed in a given field of ESP. The research deals …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta