Bc. Veronika Krupková

Bakalářská práce

Kvalita života dlouhodobě nemocných

Quality of life of people with chronic disease
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje míru kvality života u dlouhodobě nemocných. První část teoretické oblasti je zaměřená na význam kvality života ve zdravotnictví a v medicíně. V další části jsou shrnuty možnosti následné péče pro dlouhodobě nemocné. Interpretace získaných výsledků z dotazníkového šetření poskytuje informace o míře kvality života u dlouhodobě nemocných, zda má jejich momentální zdravotní péče …více
Abstract:
Baccalaureate work investigates with meace quality life near in the long term ill. First part theoretic areas is specialized on meaning qualities life in health service and in confection. In next parts are summarized possibilities resulting care in the long term ill for. Interpretation adventition results from questionnaire provide information on measure qualities life near in the long term ill, whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta