Bc. Jaroslav Rohel

Bakalářská práce

Vegetace údolí Křtinského potoka a její dynamika

Vegetation of the Křtinský potok valley and its dynamics
Anotace:
V této práci se zabývám diverzitou a dynamikou přirozené a polopřirozené vegetace údolí Křtinského potoka mezi obcemi Křtiny a Adamov severně od Brna. Území je součástí CHKO Moravský kras a nacházejí se v něm přírodní rezervace Býčí skála, U Výpustku a Dřínová. Z území jsem získal 37 fytocenologických snímků z let 2019–2022 opakujících historické záznamy z let 2000–2010. Na základě nových vegetačních …více
Abstract:
In this thesis, I describe the diversity and dynamics of natural and seminatural vegetation of the Křtinský potok valley, located between villages Křtiny and Adamov northern from Brno. The area is a part of the protected landscape area Moravian Karst and includes protected areas Býčí skála, U Výpustku and Dřínová. I obtained 37 phytocenological plots from the years 2019–2022, which replicate historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Klára Klinkovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta