Bc. Lenka Dubanská, DiS.

Bakalářská práce

Zásoby - účetní metody A a B

Inventory - Accounting method A and B
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na způsoby metodami „A“ a „B“ ve vybraném podniku. V teoretické části práce je následně vysvětlena problematika, která se týká zásob, Praktická část práce se pak zabývá analýzou zásob a následným účtováním pomocí metod „A“ a „B“ ve konkrétní společnosti ABC s.r.o. V závěru bakalářské práce jsou pro vybranou společnost uvedeny návrhy na jejich zlepšení.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the methods "A" and "B" in the selected company. In the theoretical part of the thesis is then explained the issue concerning stocks. The practical part of the thesis deals with the analysis of stocks and subsequent accounting using methods "A" and "B" in a specific company ABC s.r.o. At the end of the bachelor thesis there are suggestions for their improvement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Jiří Medvec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Zdaňování