Bc. Aneta Müllerová, DiS.

Bakalářská práce

Zásoby - účetní metody A a B

Inventory - Accounting method A and B
Anotace:
ANOTACE Autor: Aneta Müllerová, DiS. Název: Zásoby – účetní metody „A“ a „B“ Bakalářská práce se zabývá metodami účtování zásob typu A a B společnosti ABC, s. r. o. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na teoretická východiska, druhá obsahuje komparaci dvou účetních metod účtování zásob. Na základě porovnání dvou metod bude vyhodnoceno, jakým způsobem by bylo účtování zásob pro …více
Abstract:
ANNOTATION Author: Aneta Müllerová Title: Inventory – Accounting method “A” and “B” The bachelor thesis deals with accounting methods of stock types A and B in company ABC s.r.o. The thesis itself is divided into two parts. First part is focused to theoretical principles. Second part compares two accounting methods of stock accounting. Based on comparison of this two accounting methods, will be provided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Katarína Zahradníčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING