Bc. Lenka Kramná

Master's thesis

Vliv imunizace na lipidovou peroxidaci u myší

The influence of immunization on lipid peroxidation in mice
Abstract:
Reaktivní metabolity kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) jsou důležitým činitelem ve fyziologii organismu. Vznikají při přenosu elektronu v mitochondriích, jako obranné mechanismy v imunitních buňkách a figurují také v celé řadě signálních drah. Svou reaktivitou však představují nebezpečí i pro vlastní tkáně, k jejichž poškození v určité míře dochází během celého života. V našem pokusu jsme stanovovali míru …more
Abstract:
Reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) are important factors in physiology of organism. They arise from electron-transport chain in mitochondria, they are produced by immune cells used as a protective mechanisms and they figure also in signalling pathways. They are reactive and therefore dangerous for our own tissues, which they partially damage through the whole life. In our experiment we …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2009
  • Supervisor: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta