Bc. Lenka Kramná

Diplomová práce

Vliv imunizace na lipidovou peroxidaci u myší

The influence of immunization on lipid peroxidation in mice
Anotace:
Reaktivní metabolity kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) jsou důležitým činitelem ve fyziologii organismu. Vznikají při přenosu elektronu v mitochondriích, jako obranné mechanismy v imunitních buňkách a figurují také v celé řadě signálních drah. Svou reaktivitou však představují nebezpečí i pro vlastní tkáně, k jejichž poškození v určité míře dochází během celého života. V našem pokusu jsme stanovovali míru …více
Abstract:
Reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) are important factors in physiology of organism. They arise from electron-transport chain in mitochondria, they are produced by immune cells used as a protective mechanisms and they figure also in signalling pathways. They are reactive and therefore dangerous for our own tissues, which they partially damage through the whole life. In our experiment we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta