Bc. Kateřina Janeczková

Bakalářská práce

Sportovní příprava pro studenty oboru zdravotnický záchranář

Sports training for paramedic students
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá problematikou sportovní přípravy pro studenty studující obor zdravotnického záchranáře. Je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část definuje práci zdravotnického záchranáře, testování fyzické zdatnosti ve složkách IZS, charakterizuje kondiční přípravu, následuje popis sportovní přípravy na Masarykově univerzitě a fyzické ná-roky pro práci v zahraničí. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on sports training for paramedic students. It consists of theore-tical and practical part. The theoretical part defines work of paramedic, physical fitness testing in component of integrated rescue system, characterizes physical set up, describing sports trai-ning on Masaryk university and physical demands for work abroad. The practical part contains analysis of data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Petr Vajda
  • Oponent: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta