Bc. Tereza SLATKOVSKÁ

Master's thesis

Srovnání výchozích předpokladů teorie racionální volby a kritické teorie

Initial Assumptions of Rational Choice Theory and Critical Theory in Comparison
Abstract:
Předkládaná diplomová práce má za cíl představit základní předpoklady dvou odlišných teoretických tradic - teorie racionální volby a kritické teorie - a ty následně aplikovat na fenomén náboženství. Metodologicky se práce opírá o analýzu dokumentů klíčových zástupců těchto teorií a tedy také o komparaci základních principů obou teorií. Konkrétně jsou zde analyzovány práce teoretiků první a druhé generace …more
Abstract:
This master thesis aims to present the basic assumptions of two different theoretical traditions of rational choice theory and critical theory and show how these different bases could be applied to the phenomenon of religion. Methodologically the work is based on document analysis of key representatives of these theories and therefore also on comparison between the basic principles of both theories …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLATKOVSKÁ, Tereza. Srovnání výchozích předpokladů teorie racionální volby a kritické teorie. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická