Jarmila PUSTĚJOVSKÁ

Bakalářská práce

Návrh standardu ošetřovatelské péče - Péče o arteriální katetr

The proposal of standard of nursing care - Care of the arterial catheter
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvořit nový návrh ošetřovatelského standardu se zaměřením na ošetřovatelskou péči o arteriální katetr s implementací nejnovějších postupů pro využití v Nemocnici Nový Jičín. Tento vytvořený návrh poté předložit manažerům nemocnice ke schválení pro využití v praxi. Metodika: K vytvoření nového standardu ošetřovatelské péče byl získán souhlas vedení nemocnice …více
Abstract:
Goal: The chief goal of this bachelor's thesis was to create a new draft of the nursing standard, focusing on nursing care of the arterial line and implementation of the newest procedures for use at Nový Jičín Hospital. This created draft would then be submitted to the managers of the hospital for approval of use in practice. Methodology: The consent of the hospital's management was obtained in order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Šerková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUSTĚJOVSKÁ, Jarmila. Návrh standardu ošetřovatelské péče - Péče o arteriální katetr. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta