Bc. Bohdana Slavíková

Diplomová práce

Příprava na výuku "Oxidace a redukce"

Preparation for Teaching - Redox Reactions
Anotace:
Diplomová práce je vytvořena jako materiál, který poslouží učiteli chemie základní školy jako příprava na hodiny, ve kterých je probíráno téma redoxní reakce. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje jak obecně didaktické poznatky, tak teorii k tématu redoxní reakce. V praktické části jsou rozvrženy přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá tato příprava je rozepsána …více
Abstract:
The Master’s thesis is created as a material for a teacher at elementary school. This material is aimed at the Redox reactions. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretic part contains general didactic findings and also a theory about Redox reactions. In the practical part there are setups of particular lessons. Each preparation is itemized into parts of the lesson and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta