Ing. Ivana Jašurková

Bakalářská práce

Vývoj veřejné správy v okrese Most - vývoj církevní správy v regionu Litvínovska

The evolution of public administration in the district of Most - the development of church governance in the region Litvinov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem církevní správy v oblasti Litvínovska v období od jejích počátků do současnosti. V práci nejprve popisuji stručný přehled českých církevních dějin a vztah mezi církevní a veřejnou správou v dějinách. Dále se věnuji správní struktuře vybraných církví a podávám přehled o vývoji církevní správy v severních Čechách a následně v oblasti Litvínovska. Cílem práce je seznámit …více
Abstract:
The Bachelor Work is concerned with the development of the Clerical Authority in the region of Litvínovsko in the period from its beginning till now. Firstly in this document I am describing the short review of Czech Clerical History and the relation between Clerical and Public Authorities in our history. Then I am focused on Authority Structure of selected Churches and I am giving the review about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Hurt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní