Marek Vozňák

Bakalářská práce

Správa požadavku pro projekt vývoje aplikace pro správu mail hostingu

Request management for a mail hosting application development project
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vývojem informačního systémem jako webové aplikace pro správu rozšiřujících služeb mail hostingu. Obsahem práce je popis a návrh konkrétního projektu na webové bázi zaměřeného na správu mail hostingu pomocí CASE nástrojů. Výstupem práce bude popis informačního systému splňující požadavky pro developera/programátora, včetně časových a finanční odhadů náročnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analyzing and developing an information system as a web application for purposes of administering mail hosting. The subject of the thesis is to outline one specific project on a web basis for administering mail hosting by using CASE tools. The outcome of the thesis will be a description of an information system that complies with the developer/programmer requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS