Bc. Lucie Večeřová, DiS.

Diplomová práce

Laická veřejnost a agentury domácí péče

The lay public and homecare agencies
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na laickou veřejnost a agentury domácí péče. V teoretické části je v podobě souhrnných informací rozebírána problematika nejen preseniorské a seniorské populace, ale také agentur domácí péče a rodiny, které hrají důležitou roli v péči o nesoběstačného seniora. Praktická část je zaměřena na analýzu výsledků kvantitativního výzkumu, který zjišťoval míru znalosti laické veřejnosti …více
Abstract:
Annotation: This thesis focuses on the lay public and home care agencies. The theoretical part deals not only with the issues of pre-senior and senior population, but also with the home care agencies and families, which play an important role in taking care of an elderly person who is not self-sufficient. The practical part analyses the outcome of the quantitative research which aimed to find out the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta