Bc. Josef ZAVŘEL

Diplomová práce

Realizace a zabezpečení telefonního centra s využitím technologie Voice Over Internet Protocol

Implementation of secure VOIP call center\nl{}
Anotace:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na vytvoření bezpečného prostředí VoIP u subjektů, pro které má sdělovací a datová síť strategický význam. Tyto sítě jsou specifické svými zvýšenými požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Na základě analýzy profesionálního řešení využívajícího infrastrukturu Alcatel?Lucent OmniPCX Enterprise OXE navrhuji řešení bezpečného prostředí VoIP využívajícího aplikaci PBX …více
Abstract:
In my thesis, I concentrate on the topic of creating a secure VoIP environment for subjects for which communication and data networks have crucial importance. These networks are specific due to their greater demands on security and reliability. Based on the analysis of the professional solution which uses the Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise OXE, I suggest a design of the secure VoIP environment employing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011
Identifikátor: 20543

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVŘEL, Josef. Realizace a zabezpečení telefonního centra s využitím technologie Voice Over Internet Protocol. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management