Jakub Černý

Bakalářská práce

Testování statistických hypotéz na sportovních datech

Statistical hypothesis testing using sports data
Anotace:
Práce je založena na empirickém zkoumání sázkových kurzů šesti vybraných, celosvětově působících, sázkových kanceláří. Metodou testování statistických hypotéz ověřuje podobnost predikcí fotbalových utkání pěti nejlepších světových soutěží a jejich shodu s reálnými výsledky. Bylo prokázáno, že sledované kanceláře předpovídají výsledky zápasů shodně, ale od reálných výsledků se statisticky významně liší …více
Abstract:
This bachelor thesis is based on empirical study of betting odds of six world-wide betting offices. Using statistical hypothesis testing it tests similarity among offices predictions of five best football leagues and whether the predictions correspond with final results of these games. It has been demonstrated that betting offices predict matches identically but predictions does not correspond with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ivana Malá
  • Oponent: Adam Čabla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47079

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie