Martin Mojžíš

Bachelor's thesis

Analýza rizik chování diváků na fotbalových stadionech.

The analysis of risky behaviour of spectators at football stadiums.
Anotácia:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá současným stavem diváckého násilí a rozdělením diváckého publika. Dále se věnuje legislativě a prevenci násilí na fotbalových stadionech. Obsahuje informace o subkultuře hooligans a s ní spojeným extremismem. Jsou zde uvedeny bezpečnostní složky, které jsou v přímém kontaktu s diváckým násilím. V praktické části je za použití dvou metod SWOT a maticí rizik …viac
Abstract:
The theoretical part of bachelor thesis focuses on the current state of spectator violence and the divide of spectators. Furthermore it deals with legislation and prevention of violence in football stadiums. It contains information on subculture of hooliganism and extremism associated with that. There is a list of security forces which are in a direct contact with spectator violence. During the practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS