Mgr. Roman Pačka

Rigorózní práce

Role národních Computer Emergency Response Teams (CERT) v zajišťování kybernetické bezpečnosti státem

The role of national Computer Emergency Response Teams (CERT) in ensuring cyber security by the state
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá rolí národních Computer Emergency Response Teams (CERT) v zajišťování kybernetické bezpečnosti státem. Hlavním cílem je porozumět fenoménu národních CERT a definovat jejich roli v zajišťování kybernetické bezpečnosti státem. Konkrétně se práce zaměřuje na identifikování problematických oblastí, výzev a navrhování vylepšení spolupráce mezi národními CERT a dalšími bezpečnostními …více
Abstract:
The rigorous thesis deals with the role of national Computer Emergency Response Teams (CERTs) in ensuring cyber security by the state. The main objective is to offer a deep understanding of the national CERTs phenomenon and define their role in ensuring cyber security by the state. Specifically, the thesis aims to identify problem areas and challenges in this field and to suggest possible ways to improve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií