Bc. Jiří Janák

Master's thesis

Issue Tracking Systems

Issue Tracking Systems
Anotácia:
Existuje mnoho aplikací zaměřených na efektivní řízení a sledování životního cyklu projektů, úkolů a požadavků v organizaci. Cílem práce je podat přehledný úvod do světa těchto aplikací a představit v současnosti nejvyužívanější řešení. Dále by cílem práce mělo být vyvinutí zásuvného modulu (plug-inu) do vývojového prostředí NetBeans IDE, který by v něm usnadnil použití systému pro řízení a správu …viac
Abstract:
There have been many applications oriented around controlling and tracing the lifecycle of project, tasks, and requirements. In the beginning of this work, the author provides an introduction into the problematic of the above-mentioned tracing, mentioning also software development methods and how they relate to this theme. In the second part of the work, the currently most popular tools for issue …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedúci: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky