Bc. Eva Fialová

Master's thesis

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Client's Financial Analysis and Optimisation Product Bank-Insurance
Abstract:
Hlavní myšlenkou mé diplomové práce je podpořit smysl finančního poradenství. Cílem je analýza finančního plánu klienta a optimalizace produktů pojistných, bankovních i investičních. Ve své práci představím produkty finančního trhu a při zpracování finančního plánu je optimálně aplikuji dle potřeb klienta.
Abstract:
My thesis´s gist is to support the meaning of financial consultancy. The aim is an analysis of a client´s financial plan and optimization of insurance, bank and investment products. I am going to introduce the financial market´s products and their optimal application in processing a client´s financial analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Alois Rous, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS