Bc. Martin Dráb

Diplomová práce

Investiční životní pojištění jako investice

Investment life insurance as an investment
Anotace:
Cílem mé závěrečné práce je dokázat, že investiční životní pojištění má smysl jako součást financování postproduktivního věku a dále pak představit nový alternativní model individuálního využití nepřímé státní podpory zaměstnanci v případě, že zaměstnavatel není nakloněn standardní podpoře formou příspěvku zaměstnavatele z důvodu navyšování mzdových nákladů. V teoretické části jsem se soustředil na …více
Abstract:
The objective of my final thesis is to demonstrate that investment life insurance is a meaningful way of financing post-productive age, and to present a new, alternative model of individual utilization of indirect state support to employees, when the employer is not inclined to apply standard employer contribution, due to increased wage-related cost. In the theoretical part of the thesis, I focus on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní