Bc. Magdaléna Nádvorníková

Diplomová práce

Účinek skupinové výraznosti, orientace na sociální dominanci a empatie na míru ageismu

The effect of group salience, social dominance orientation and empathy on ageism
Anotace:
Cílem práce je zjistit, zda vybrané dispoziční a situační proměnné souvisí s množstvím negativních postojů vůči starým lidem, tedy ageismem. Konkrétně se studie zaměřuje na vztah skupinové výraznosti a ageismu, mediační účinek afektivní (AF) a kognitivní (KOG) situační empatie na souvislost mezi skupinovou výrazností a ageismem a také na vztahy mezi ageismem, orientací na sociální dominanci (SDO) a …více
Abstract:
The aim of this study is to examine, how certain dispositional and situational variables affect the amount of negative attitudes towards the elderly – so called ageism. Particularly, the study focuses on the association between group salience and ageism, mediation effect of affective (AF) and cognitive (COG) situational empathy on this association and the relations between ageism, social dominance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií