Bc. Anna Csölleiová

Diplomová práce

Specifika financování a hospodaření příspěvkových organizací

Specifics of financing and management of contributory organizations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá financováním příspěvkových organizací a jejich specifickým získáváním financí. Cílem diplomové práce je vyhodnotit způsoby financování příspěvkových organizací v Moravskoslezském kraji a podat doporučení pro vybranou příspěvkovou organizaci. V teoretické části diplomové práce budou vymezena teoretická východiska neziskového sektoru a příspěvkových organizací, jejíchž zřizovatelem …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the financing of contributory organizations and their specific acquisition of funds. The aim of the diploma thesis is to evaluate the methods of financing contributory organizations in the Moravian-Silesian Region and to make recommendations for the selected contributory organization. The theoretical part of the thesis will define the theoretical basis of the non-profit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/uzcu9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Chmielová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné