Mgr. Martina Melchertová

Bakalářská práce

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)

Culture and Public Sector Organizations (Corporate Culture)
Anotace:
Teoretická část je věnována objasnění základních poznatků a konceptů, vztahujících se k tématu práce. Jsou vymezeny základní pojmy, především pak pojem podniková kultura. Dále se v práci zaměřuji na prvky, funkce a typologie podnikové kultury. V další části práce se zabývám specifiky veřejné správy a jejich dopady do podnikové kultury. Praktická část je věnována průzkumu formou dotazníkového šetření …více
Abstract:
The theoretical part deals with clarification of basic knowledge and concepts related to the subject of the work. I defined here the basic terms, in particular corporate culture. Further in the work I focus on the elements, the function and the typology of corporate culture. The next part of the work deals with the specifics of public administration and their impact on corporate culture. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta